• Ubiqua és una plataforma Moodle UVic per a activitats de formació i col·laboració amb participació oberta o invitada. Hi participen estudiants, docents, personal d'investigació, personal de serveis, personal tècnic de tot tipus, d'arreu de Catalunya i el món.