Aquest màster és d'orientació professional i és imprescindible per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional.