El Màster té un caràcter professionalitzador que habilita per a l'exercici de la professió sanitària titulada i regulada de Psicòleg General Sanitari, tal com preveu la Llei 33/2011 General de Salut Pública. Tanmateix, es proposa una formació avançada i especialitzada en els coneixements i les competències que permetin als professionals desenvolupar- se en l'àmbit de la psicologia sanitària i de la salut.

El Master tiene un carácter profesionalizador que habilita para el ejercicio de la profesión sanitaria titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario, tal y como marca la Ley 33/2011 General de Salud Pública. Asimismo, se propone una formación avanzada y especializada en los conocimientos y las competencias que permitan a los profesionales desarrollarse en el ámbito de la psicología sanitaria y de la salud.