H5P és un entorn emergent molt popular que permet fer continguts interactius a la web, a vídeos, a textos, a imatges, etc. Aquesta sessió s'ofereix en equip amb la USD / UMEDIA i complementa les altres activitats formatives que s'organitzaran a UMEDIA en torn a aquesta tecnologia. Els/Les participants tindran l'oportunitat de posar en pràctica els coneixements exposats, durant o després d'aquesta sessió d'introducció a l'entorn.